Styret 2019

På dagens årsmøte ble nytt styre for 2019 valgt.

I år har styret en litt annen sammensetning enn i fjor.

Lene Husby fortsetter som styreleder og Anne-Lise Claussen er fremdeles nestleder.

Johan Gjølberg er nytt styremedlem. Camilla Karlsen og Rianne van den Brink fortsetter som styremedlemmer.

Kristin Gude forlater styret etter mange år. Takk for innsatsen!