Årets hund

Årets utstillingshund

2019

Onomatopoetikon av Larhjelm
Eier Lene E. Midtsundstad

2018

A-Fighter
Eier og oppdretter Tron Stillesby

2017

A-Fighter
Eier og oppdretter Tron Stillesby

Årets sporhund

2019

A-Fighter
Eier Tron Stillesby

2018

Prestemoens Noss
Eier Guro Svenningsen

2017

N VCH RL1 Prestemoens Noss
Eier Guro Svenningsen
Oppdretter Svein Duvier

Årets veteranhund

2019

Amaritas Lee Hi'Lady
Eier Malin Landmark & Lene Husby

2018

Amaritas Lee' Hi' Lady
Eier Lene Husby

Vandrepremier

Vandrepremie utstilling

AC Alexanders Minnepris

Gitt av Lene Husby. Utdelt første gang 10. mars 2019.

Premien skal deles ut en gang årlig på klubbens vinterutstilling til beste standarddachshund langhåret.

Premien tilfaller til odel og eie den som først får 3 napp med 3 forskjellige individer og samme eier.

Vandrepremie utstilling

Liv og Bonnies vandrepremie

Gitt av Liv Ruud-Pedersen. Tinnseidel, utdelt første gang 9. mars 2003.

Premien skal deles ut en gang årlig på klubbens vinterutstilling. Deles ut til BIS.

Premien tilfaller til odel og eie den som først får 5 napp med 3 forskjellige hunder.

Vandrepremie spor

Oppsatt av Inger Marie Højdal og Svein Nordang.

Utdeles en gang årlig til prøvens beste dachshund med minimum 1. premie.

Vinnes til odel og eie av den som først får tre napp.

Den første vinneren. Int Nord UCh Acca Bacca Boncaracca, Tove Emilsen.

Wenja's Ågot og Øydis Kveta har vunnet vandrepremien spor til odel og eie.